Đăng nhập |
Bootstrap Slider

Hình minh họa

Có hai loại Mindset: Fixed Mindset (Tư duy cố định) và Growth Mindset (Tư duy phát triển).Lấy bối cảnh bạn vừa nhận kết quả của bài kiểm tra cho môn mà bạn rất thích: 5 điểm. Sẽ có hai chiều hướng mà bạn có thể sẽ đi theo. Nếu bạn có Fixed mindset, bạn sẽ nghĩ rằng “Khả năng của mình chỉ có thế thôi.”, “Đề khó thế thì mình có từng đây điểm cũng là điều dễ hiểu”, hay “Mình thật ngu dốt! Có quá nhiều người giỏi hơn mình. Mình có cố gắng nữa cũng phí công thôi.” và bạn cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy cuộc đời thật bất công hay tệ bạc với bạn. Ngược lại, nếu bạn có Growth mindset, bạn lại nghĩ “Chà, ...

Có hai loại Mindset: Fixed Mindset (Tư duy cố định) và Growth Mindset (Tư duy phát triển).Lấy bối cảnh bạn vừa nhận kết quả của bài kiểm tra cho môn mà bạn rất thích: 5 điểm. Sẽ có hai chiều hướng mà bạn có thể sẽ đi theo. Nếu bạn có Fixed mindset, bạn sẽ nghĩ rằng “Khả năng của mình chỉ có thế thôi.”, “Đề khó thế thì mình có từng đây điểm cũng là điều dễ hiểu”, hay “Mình thật ngu dốt! Có quá nhiều người giỏi hơn mình. Mình có cố gắng nữa cũng phí công thôi.” và bạn cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy cuộc đời thật bất công hay tệ bạc với bạn. Ngược lại, nếu bạn có Growth mindset, bạn lại nghĩ “Chà, ...

Hình minh họa

Trong số những món muốn của bạn, có "gạch đầu dòng" nào dành cho sức khỏe thể chất và tinh thần hay chưa?Nếu chưa có, hãy xem đây là một lời khuyên tuyệt vời được đúc kết từ những người có kinh nghiệm, bạn thử xem mình có thể làm được hay không.1. Về sức khỏe: Đời người không dài, hãy đối xử tốt hơn với bản thânĐiều quan trọng nhất để bạn sống vui vẻ khỏe mạnh là gì?Hãy cố gắng để có một giấc ngủ tốtThức khuya là sự tiêu thụ lãng phí và hao tổn lớn nhất của cơ thể. Đừng cảm thấy rằng điều đó có vẻ không quan trọng nếu bạn chỉ thức khuya trong một giờ.Có lẽ bạn có thể thừa đủ khả năng để ...

Trong số những món muốn của bạn, có "gạch đầu dòng" nào dành cho sức khỏe thể chất và tinh thần hay chưa?Nếu chưa có, hãy xem đây là một lời khuyên tuyệt vời được đúc kết từ những người có kinh nghiệm, bạn thử xem mình có thể làm được hay không.1. Về sức khỏe: Đời người không dài, hãy đối xử tốt hơn với bản thânĐiều quan trọng nhất để bạn sống vui vẻ khỏe mạnh là gì?Hãy cố gắng để có một giấc ngủ tốtThức khuya là sự tiêu thụ lãng phí và hao tổn lớn nhất của cơ thể. Đừng cảm thấy rằng điều đó có vẻ không quan trọng nếu bạn chỉ thức khuya trong một giờ.Có lẽ bạn có thể thừa đủ khả năng để ...

Hình minh họa

BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 15/2019/TT-BYTHà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬPCăn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;Căn cứ Nghị định số54/2017/NĐ-CPngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định một số điều và hướng dẫn thi hành Luật dược;Căn cứ Nghị định số75/2017/NĐ-CPngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, ...

BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 15/2019/TT-BYTHà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬPCăn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;Căn cứ Nghị định số63/2014/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;Căn cứ Nghị định số54/2017/NĐ-CPngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định một số điều và hướng dẫn thi hành Luật dược;Căn cứ Nghị định số75/2017/NĐ-CPngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, ...

Hình minh họa

Thuốc là một trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.Trong thời gian qua, những đổi mới trong các quy định về đấu thầu thuốc đã từng bước nâng cao cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho quản lý chất lượng, giảm chi phí điều trị...Tiết kiệm gần 500 tỷ đồng nhờ đấu thầu tập trung quốc giaPhát biểu tại Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: Thuốc hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu chi khám chữa bệnh nói chung và KCB BHYT nói riêng. Tổng chi cho thuốc từ Quỹ BHYT năm ...

Thuốc là một trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.Trong thời gian qua, những đổi mới trong các quy định về đấu thầu thuốc đã từng bước nâng cao cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho quản lý chất lượng, giảm chi phí điều trị...Tiết kiệm gần 500 tỷ đồng nhờ đấu thầu tập trung quốc giaPhát biểu tại Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết: Thuốc hiện vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu chi khám chữa bệnh nói chung và KCB BHYT nói riêng. Tổng chi cho thuốc từ Quỹ BHYT năm ...

Hình minh họa

1.Dành thời gian học ngoại ngữNgày nay, ngoại ngữ rất cần thiết cho mọi người làm công tác khoa học đặc biệt với Dược sỹ cũng như sinh viên Dược. Sinh viên Dược sử dụng thành thạo tiếng Anh có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thông tin thuốc, các nghiên cứu khoa học tiến hành trên toàn thế giới, đọc hiểu và dịch thuật các tài liệu chuyên sâu để chia sẻ cho người thân, bệnh nhân, đồng nghiệp thậm chí ngay trong công việc trong tương lai.Theo Havard Business Review , thế giới hiện nay có 1,75 tỉ người đang sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho công việc của mình. Vào thời buổi hội nhập khi tiếng anh trở thành ngôn ngữ quốc tế, là “cầu nối” ...

1.Dành thời gian học ngoại ngữNgày nay, ngoại ngữ rất cần thiết cho mọi người làm công tác khoa học đặc biệt với Dược sỹ cũng như sinh viên Dược. Sinh viên Dược sử dụng thành thạo tiếng Anh có thể dễ dàng tiếp cận nhiều thông tin thuốc, các nghiên cứu khoa học tiến hành trên toàn thế giới, đọc hiểu và dịch thuật các tài liệu chuyên sâu để chia sẻ cho người thân, bệnh nhân, đồng nghiệp thậm chí ngay trong công việc trong tương lai.Theo Havard Business Review , thế giới hiện nay có 1,75 tỉ người đang sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho công việc của mình. Vào thời buổi hội nhập khi tiếng anh trở thành ngôn ngữ quốc tế, là “cầu nối” ...